Thiết bị

Máy móc Thiết bị

 Công ty đầu tư máy móc thiết bị, công dụng cụ đồng bộ phục vụ thi công xây lắp các Công trình/ Dự án khác nhau với nhiều quy mô. Ngoài ra, Công ty còn cho thuê cẩu tháp, vận thăng, côppha, giàn giáo, máy xúc, máy ủi...

Năng lực thiết bị

Công ty cổ phần VINACONEX6 là một Doanh nghiệp hạng I có vốn nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ, giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 010300087 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội  cấp ngày 04/10/2000, thay đổi lần 1 ngày 4/10/2001.. và thay đổi lần 4 ngày 28/6/2007.