Quy chuẩn & Chất lượng

Sổ tay An Toàn Vệ Sinh Lao Động tại công trường

       Sổ tay AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG tại công trường Vinaconex 6, năm 2018

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

       Nhận thức về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Vinaconex 6

Chính sách Vệ sinh an toàn lao động tại công trường năm 2018

Quy định về An toàn - Vệ sinh lao động tại công trường

Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng

        Ngày 22 tháng 12 năm 2017 Cục quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số: 122/QĐ-HĐXD-DN ngày 22/12/2017.

Đối tác của Vinaconex 6