Hồ sơ Nhân lực

   DANH MỤC HỒ SƠ NHÂN LỰC VISICONS


 

VISICONS

XÂY NHỮNG GIÁ TRỊ - DỰNG NHỮNG ƯỚC MƠ


CÁN BỘ KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN

STT CÁN BỘ CHUYÊN MÔN SỐ LƯỢNG THEO THÂM NIÊN

GHI CHÚ

     

>1 Năm

>5 Năm >10 Năm >15 Năm  
1 2 3 4 5 6 7 8
I

Đại học và trên đại học

195 55 60 38 42  
 

Kỹ sư Xây dựng

141 43 45 20 33  
 

Kỹ sư Giao thông

06 04 01 01    
 

Kỹ sư Điện

06 02   03 01  
 

Kỹ sư Cấp thoát nước

03   02 01    
 

Kỹ sư Trắc địa

05 04   01    
 

Kỹ sư Đô thị

03   03      
 

Kỹ sư Thủy lợi

02     02    
 

Cử nhân Kinh tế, Luật ...

29 02 09 10 08  
II

Cao đẳng, Trung cấp

23 04 07 03 09  


CÁN BỘ KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN


STT CÔNG NHÂN THEO NGHỀ SỐ LƯỢNG BẬC 4/7 BẬC 5/7 BẬC 6/7

BẬC 7/7

  TỔNG CỘNG 1.504 1.009 383 104

08

1 Thợ mộc 126 79 30 15

02

2 Thợ nề 331 241 70 15

05

3 Thợ sắt 107 56 40 10

01

4 Thợ hàn 47 37 04 06

 

5 Thợ điện và Thợ nước 204 125 62 17

 

6 Thợ cẩu thấp, Thợ lốp 36 21 10 05

 

7 Thợ khác 82 49 17 16

 

8 Lao động + Bê tông 571 401 150 20

   

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Bài viết cùng chuyên mục Nhân sự

Đối tác của Visicon