Hồ sơ năng lực

Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng

        Ngày 22 tháng 12 năm 2017 Cục quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số: 122/QĐ-HĐXD-DN ngày 22/12/2017.

Hồ sơ nhân lực

Danh mục hồ sơ nhân lực Vinaconex 6

Đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân chuyên nghiệp và nhiệt huyết

Hồ sơ Thiết bị thi công

Danh mục thiết bị thi công Vinaconex 6

Đầu tư thiết bị, máy móc đồng bộ đáp ứng thi công nhiều công trình

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

Đối tác của Vinaconex 6