Thành tựu

Thành tựu đạt được qua 20 năm xây dựng và phát triển

Trên thực tế trong suốt 20 năm qua, VINACONEX 6 luôn có từng bước chuyển mình bền vững, đặc biệt từ thời điểm bắt đầu cổ phần hóa năm 2000 trở lại đây, tỷ lệ tặng trưởng luôn đạt và vượt kế hoạch, cụ thể bằng những con số biết nói như:

- Giá trị sản lượng tăng 15 lần (Năm 2000 là: 41 tỷ đồng/ Năm 2010 là 522,2 tỉ đồng)...

Thành tựu

VINACONEX6 là một Doanh nghiệp hạng I tiên phong trong việc đầu tư các công nghệ xây dựng mới, áp dụng các mô hình quản lý tiên tiến nhất trong quản lý chất lượng như ISO 9001:2008. Ngày 27/08/2008 Công ty cổ phần Vinaconex6 đã được Chủ tịch nước phong tặng "Huân chương Lao động hạng 3" do đã có thành tích xuất sắc từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...