Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS


 

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

1

Đỗ Đình Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị Kỹ sư xây dựng

2

Hoàng Hoa Cương Tổng Giám đốc Công ty

Kỹ sư xây dựng

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

3

Nguyễn Minh Tuấn Phó Tổng giám đốc Công ty Kiến trúc sư

4

Nguyễn Xuân Quỳnh Phó Tổng giám đốc Công ty Kỹ sư xây dựng
5 Trần Văn Khánh Phó Tổng giám đốc Công ty

Kỹ sư xây dựng 

Kỹ sư cầu đường

6 Nguyễn Phấn Tuấn Phó Tổng giám đốc Công ty

Kỹ sư xây dựng


  


 

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Bài viết cùng chuyên mục Giới thiệu chung

Đối tác của Visicon