VISICONS - 27 năm hình thành, hội nhập và phát triển.

 

       

 

Giới thiệu

Quá trình phát triển của Visicons

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Visicons Construction and Investment .,JSC

27 năm thành lập và phát triển

Sơ đồ tổ chức

 Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

 

Lĩnh vực hoạt động

     Trong suốt 27 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Visicons đã tham gia, đáp ứng và làm thỏa mãn yêu cầu đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực.

 

Thành tựu

Thành tựu Visicons (Vinaconex 6) và chặng đường 27 năm hình thành và phát triển

Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng

   Ngày 22 tháng 12 năm 2017 Cục quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số: 122/QĐ-HĐXD-DN ngày 22/12/2017.

Đối tác của Visicon