Hạ tầng

Vinaconex6 thi công xây dựng Công trình Lô 6: Triển khai thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị 2G, 3G tại 3 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương

Ngày 08/12/2014, tại trụ sở Tổng công ty mạng lưới Viettel đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thi công Công trình Lô 6: Triển khai thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị 2G, 3G tại 3 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải  Dương giữa Tổng công ty mạng lưới Viettel và Công ty Cổ phần Vinaconex6 với giá trị hợp đồng là 61.838.725.184 VNĐ....

Vinaconex6 thi công xây dựng Công trình Hạ tầng kỹ thuật khu B2 - giai đoạn 2 thuộc dự án Đầu tư phát triển trường Cao đẳng nghề Lilama2

Ngày 11/08/2014, Công ty Cổ phần Vinaconex6 đã khởi công công tác thi công xây dựng gói thầu Hạ tầng kỹ thuật khu B2 - giai đoạn 2 thuộc dự án Đầu tư phát triển trường Cao đẳng nghề Lilama2 thành Trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao vốn ODA của Chính phủ Cộng hòa Pháp và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức với giá trị hợp đồng là 9.899.727.000 VNĐ....