Công nghiệp

Vinaconex6 Thi công phần kết cấu cho Nhà máy mới số 1 Y-Tec

Ngày 04/10/2014, Công ty Cổ phần Vinaconex6 đã khởi công công tác thi công xây dựng phần kết cấu cho Nhà máy mới số 1 Y-Tec của Công ty TNHH Y-Tec Việt Nam tại Khu công nghiệp VSip, Thủy Nguyên, Hải Phòng với giá trị hợp đồng là 42.376.088.747 VNĐ...

Vinaconex6 thi công Xây dựng dự án BTMV tại Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng giai đoạn 3,4

Tiếp theo gói thầu thi công giai đoạn 1 và 2, ngày 01/09/2014, Công ty Cổ phần Vinaconex6 đã khởi công công tác thi công xây dựng dự án BTMV tại Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng (giai đoạn 3,4) với giá trị hợp đồng là 131.087.000.000 VNĐ....

Vinaconex6 thi công xây dựng Công trình: Nhà máy sản xuất, gia công phôi nhựa Pet của Công ty TNHH nước giải khát và thực phẩm Suntory Việt Nam tại Bắc Ninh

Ngày 15/10/2014, Công ty Cổ phần Vinaconex6 đã khởi công công tác thi công xây dựng Nhà máy thuộc dự án: Nhà máy sản xuất, gia công phôi nhựa Pet của Công ty TNHH nước giải khát và thực phẩm Suntory Việt Nam tại Bắc Ninh với giá trị hợp đồng là 23.245.200.000 VNĐ....

Vinaconex6 thi công xây dựng Công trình Nhà máy nhựa Phúc Hà tại xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Ngày 06/01/2015, Công ty Cổ phần Vinaconex6 đã khởi công công tác thi công xây dựng Nhà máy nhựa Phúc Hà tại xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng yên với giá trị hợp đồng là 33.802.100.000 VNĐ....

Vinaconex6 thi công Các hạng mục phụ trợ - Nhà máy Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

Ngày 26/8/2013, Công ty Cổ phần Vinaconex6 đã khởi công xây dựng các hạng mục phụ trợ - Nhà máy Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tại Tổ hợp công nghệ cao SEVT - Khu công nghiệp Yên Bình I - Thái Nguyên - Việt Nam với giá trị hợp đồng là 3.645.950 USD...