27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây lắp,

là đơn vị Cổ phần hóa đầu tiên trong ngành xây dựng.

Nhà thầu tin cậy của  các đối tác trong và ngoài nước.

  Đội ngũ kỹ sư, công nhân chuyên nghiệp và nhiệt huyết.

 Thi công hàng trăm công trình trải dài khắp đất nước.

   Thiết bị, máy móc, công cụ đồng bộ đáp ứng thi công nhiều công trình.

                                       :: Các công trình tiêu biểu :: Phân loại công trình